วิธีตั้งเวลานาฬิกาโรเล็กซ์ Rolex

วิธีตั้งเวลานาฬิกาโรเล็กซ์

คลายเกลียวเม็ดมะยม หมุนเม็ดมะยมถอยหลังไปทางเลขหก หมุนเม็ดมะยมจนกระทั้งเด้งออกมาเอง

ไขลานให้นาฬิกาโรเล็กซ์ 10-20 รอบ ไขลานเพื่อเก็บพลังงาน

จังหวะที่หนึ่งดึงเม็ดมะยมออกเพื่อหมุนเพื่อตั้งวัน

จังหวะที่สองดึงเม็ดมะยมออกเพื่อหมุนเดินหน้าเพื่อตั้งเวลา

เมื่อตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วให้กดเม็ดมะยมพร้อมกับหมุนเดินหน้าเกือบชนฝาเม็ดมะยมจะปิดสนิท

หารร้านรับซื้อโรเล็กซ์มือสองติดต่อเรา

คุณชาย 081-274-7506 

www.รับซื้อนาฬิกาให้ราคาสูง.com 

 

 

Visitors: 497,867